HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Nurten KARACAN ÖZDEMİR

Nurten KARACAN ÖZDEMİR

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi-Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek Lisans : Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora : Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Telefonu :
Odası :
E-Posta : nurten.ozdemir@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa ÖzgeçmişAraştırma Konuları


Kariyer Danışmanlığı
Okul Ruh Sağlığı
Biblioterapi
Bilişsel Davranışçı Yaklaşımlar
Bireysel Psikoloji

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017 Karacan-Ozdemir, N., & Yerin Guneri, O. (2017). The factors contribute to career adaptability of high school students. Eurasian Journal of Educational Research, 67, 183-198
http://dx.doi.org/10.14689/ejer.2017.67.11

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2016 Karacan Özdemir, N. (2016). The factors influencing career decision making difficulties of adolescents. International Conference of the IAEVG, 2016. Promoting Equity through Guidance: Reflection, Action, Impact, November 15-18, 2016, Madrid, Spain
2 2016 Karacan Özdemir, N., & Guneri, O. Y. (2016). The factors contribute to career adaptability of high school students. III rd International Eurasian Educational Research Congress, May 31- June 3, 2016, Muğla, Turkey.
3 2015 Karacan, N. Determining the Factors Influencing Career Adaptability among High and Low SES High School Students, European Doctoral Programme in Career Guidance and Counseling (ECADOC) Second Summer School, 29 Haziran- 4 Temmuz 2015. Paris, France.
4 2010 Karacan, N. & Guneri, O. (2010).The effect of self-esteem enrichment bibliocounseling program, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 1, 318-322. 
5 2010 Karacan, N. The effect of self-esteem enrichment bibliocounseling program, World Conference on Psychology, Counseling&Guidance, 21-25 Nisan 2010, Antalya.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Karacan-Ozdemir, N., & Vural, L. (2016). Aspergerli Ergenlere Yönelik Okul Rehberlik Hizmetleri: İki Olgu Sunumu, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 6(45), 1-12.
2 2016

Karacan-Ozdemir, N. (2016). Deneysel Bir Çalışma: Bibliyopsikolojik Danışmaya Dayalı Özgüven Geliştirme Programının 6. Sınıf Öğrencilerinin Özgüven Düzeylerine Etkisi, İlköğretim Online, 15(1), 136-147.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Karacan-Ozdemir, N., & Aracı-İyiaydın, A. (2016). Okul Psikolojik Danışma Uygulamalarında Etik ve Yasal Konular: İki Olgu Sunumu, VI. Ulusal PDR Uygulamaları Kongresi, 1-3 Aralık 2016, Gaziantep.
2 2004

Karacan, N. PDR Öğrencilerinin Alana İlişkin Görüşlerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, I. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğrencileri Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, 6-7 Temmuz 2004,  İstanbul. 

3 2003 Karacan, N. “Yükseköğretimde Öğrenci Topluluklarının Öğrencilerin Kişisel Gelişimi Üzerindeki Rolü”, VIII. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 2-5 Temmuz 2003, Ankara Üniversitesi, Ankara.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2015 European Doctoral Programme in Career Guidance and Counselling (ECADOC). PhD Students
Voice - La.RIOS. 2015.
2 2014 Karacan, N. (2014). Özgüvenli ÇocuklarYetiştirmek, Feniks e-dergi, 31-37.
3 2004 Karacan, N. (2004). Hacettepe Üniversitesi Psikolojik Danışma Topluluğu ve Kariyer Danışmanlığı Seminerleri, Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Bülteni, 2(5), 66.
4 2003 Karacan, N. (2003). Üniversite Gençliği Arasında HIV/AIDS’in Önlenmesi ve Akran Eğitimi Projesine İlişkin, Türk HIV/AIDS Dergisi, 6(4), 125.