HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Büşra AKÇABOZAN

Büşra AKÇABOZAN

Dr. Ög. Üyesi

Akademik Geçmiş
Lisans :
Yüksek Lisans :
Doktora :
Telefonu :
Odası :
E-Posta : busra.akcabozan@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

İlişkilerde Eşitlik, İlişki Sürdürme Davranışları, Toplumsal Cinsiyet Rolleri, İlişki ve Evlilik Doyumu, Çatışma Çözme, Çift ve Aile Danışmanlığı, Evlilik Öncesi İlişkiler ve Müdahaleler, Kişilerarası İletişim

Araştırma Konuları

Akademik Özgeçmiş

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Akçabozan, N. B., McDaniel, B. T., Corkery, S. A., & Curran, M. A. (2016). Gender, sacrifices, and variability in commitment: A daily diary study of pregnant unmarried cohabitors and their male partners. Sex Roles, 77(3), 194-208. doi: 10.1007/s11199-016-0716-9.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2017 Akçabozan, N. B. & Hatipoğlu Sümer, Z. (2017). İlişkisel Eşitlik Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [Turkish Adaptation of the Relational Equity Scale: Validity and Reliability Studies]. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Side-Antalya, Türkiye
2 2017 Akçabozan, N. B. & Hatipoğlu Sümer, Z. (2017). İlişkilerde Takdir Ölçeği’nin Türkçeye Adaptasyonu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması [Turkish Adaptation of the Appreciation in Relationships Scale: Validity and Reliability Study]. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Side-Antalya, Türkiye. 
3 2016 Akçabozan N. B., McDaniel B. T., Corkery S. A, & Curran M. A. (2016). Gender,   Sacrifices, and Commitment: A Daily Diary Study of Pregnant Unmarried Cohabitors and Their Male Partners. The International Association of Relationship Research kongresinde sunulan bildiri, Toronto, Canada.
4 2016 Gonzalez J. M., Akçabozan N. B., Gamble H., & Curran M. A. (2016). Variability in Daily Relationship Quality: Roles of Daily Sacrifice Motives and Gender. National Council on Family Relations kongresinde sunulan poster, Minneapolis, Minnesota.
5 2015 Akçabozan, N. B., Chavez, C., Pech, A., & Curran. M. A. (2015). Actor and Partner Attachment Styles and Relationship Commitment for Cohabitors. The National Council on Family Relations Konferansında sunulan bildiri, Vancouver, British Columbia, Canada.  
6 2015 Akçabozan, N. B., Curran, M. A., & Young, V. (2015). Perceived Appreciation of Intimate Sacrifices and Depressive Symptoms for Cohabitors. The International Association for Relationship Research Mini Kongresinde sunulan bildiri, New Brunswick, New Jersey. 
7 2015 Akçabozan, N. B., & Hatipoğlu-Sümer Z. (2015). The Role of Conflict-Handling Behaviors and Frequency of Conflict on Marital Satisfaction. The International Association for Relationship Research Mini Kongresinde sunulan poster, New Brunswick, New Jersey. 
8 2013 Aydın, Y., Muyan, M., Akçabozan, N. B., Aslan, S., & Engin-Demir, C. (2013). Advising Relationship at a Turkish Public University: Satisfaction and Percieved Support. The European Conference on Educational Research (ECER) Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Akçabozan, N. B., & Hatipoğlu Sümer, Z. (2016). Adler yaklaşımında aile danışmanlığı. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi6(46), 87-101.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016 Toplu-Demirtaş, E., Akçabozan, N. B., & Hatipoğlu-Sümer, Z. (2016). Ayrımcılık Karşıtı Ders: Öğretmen Adaylarının Cinsel Yönelim Olgusuna İlişkin Görüşleri. 25. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresinde sunulan bildiri, Antalya, Türkiye.
2 2015 Akçabozan, N. B., & Hatipoğlu-Sümer, Z. (2015). Evli Bireylerin Kişilik Özelliklerinin Çatışma Çözme Davranışlarını Açıklamadaki Rolünün İncelenmesi. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, Mersin, Türkiye. 
3 2014 Mesutoğlu, C., Akçabozan, N. B., Muyan, M., Aydın, G., Ünlü-Kaynakçı, F. Z., & Sancak-Aydın, G. (2014, Nisan). Değişen Kıyafet Yönetmeliğine Yönelik Öğretmen, Öğrenci ve Veli Görüşleri. 1st Eurasian Educational Research Congress (EJER) Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.
4 2013

Akçabozan, N. B., & Hatipoğlu-Sümer, Z. (2013). The Role Of Conflict-Handling Behaviors and Personality Traits on Marital Satisfaction (Çatışma çözme davranışlarının ve kişilik özelliklerinin evlilik doyumunu yordamadaki rolü). XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinde sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye. 

5 2012 Akçabozan, N. B., & Muyan, M. (2012). Afet ve Afete Müdahalede Okul Psikolojik Danışmanlarının Rolü. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresinde sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.

6 2012 Akçabozan, N. B. (2012). Afetlerde Psikolojik Danışmanların Rolü. IV. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulamaları Kongresinde panel sunumu, Ankara, Türkiye.

8. Projeler

SıraTarihiİçerik
1 2016  
Hatipoğlu Sümer, Z. & Akçabozan N. B. (2016). İlişki Sürdürme Davranışları, İlişkisel Eşitlik, Evrensel Eşitlik ve İlişkilerde Takdir (Minnetkarlık) Ölçekleri’nin Türkçe Uyarlaması ve Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. ODTÜ-Bilimsel Araştırma Projesi. Görev: Araştırmacı. 
2 2012 Hatipoğlu Sümer, Z. & Akçabozan N. B. (2012). Çatışma Çözme Stilleri ve Kişilik Özelliklerinin Evlilik Doyumundaki Rolü. ODTÜ-Bilimsel Araştırma Projesi. Görev: Araştırmacı. 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği

11. Ödüller

SıraTarihiİçerik
1 2017 ODTÜ Geliştirme Vakfı Süreli Bilimsel Yayın Makale Ödülü