Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

GUIDANCE AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
Professor Yaşar ÖZBAY
Professor Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Professor Gürhan CAN
Assistant Professor Ramin ALİYEV
Assistant Professor Hasan EŞİCİ
Assistant Professor İsmail Hakkı TOMAR
Assistant Professor Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Associate Professor Gökçen AYDIN
Assistant Professor Büşra AKÇABOZAN
Assistant Professor Cemre TATLI
Lecturer Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Özgür Osman DEMİR
Ahmet AYAZ
Research Asisstant Mehmet GÖKTAŞ
Research Asisstant Esra EKER
Professor Şener BÜYÜKÖZTÜRK

Personal Information
Bachelor's Degree : Educational Administration & Supervision. Ankara University
Post Graduate : Educational Administration & Supervision,Ankara University
PhD : Educational Administration & Supervision (Educational Statistics & Research), ,Ankara University

Phone :
Room :
E-Mail : sener.buyukozturk@hku.edu.tr
Personal Web Page : www.senerbuyukozturk.com.tr
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Resarch
Data analysis in social sciences
 
Research techniques
 
Adaptation and development of measuring instruments
 
Alternative measurement and evaluation Program monitoring and evaluation
Academic Curriculum Vitae
6. Dissertations Guided:
6.1. MA Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2015 Şenferah, S. (2015).  2010Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
2 2015 Uysal, M. (2015).   Araştırma Özyeterlik Ölçeğinin Psikometrik Özelliklerinin Klasik Test Kuramı Ve Madde Tepki Kuramına Göre İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
3 2015 Yıldırım, H. (2015).    2012 Yılı Seviye Belirleme Sınavı Matematik Alt Testinin Madde Yanlılığı Açısından İncelenmesi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
4 2009 Pazı, S. (2009). İlköğretim Matematik Eğitiminde Ölçme Ve Değerlendirme Uygulamalarına İlişkin Öğretmen Ve Öğretim Elemanlarının Görüşleri. Başkent Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü
5 2007 Coşkun, G. (2007). Performansa dayalı durum belirlemenin öğrencilerin matematik tutumlarına, özyeterliğine ve başarısına etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. 
6 2005 S. (2005). Türk kara havacılığı için s-70 helikopteri mürettebat koordinasyonu faaliyetlerinin değerlendirilmesi ve bir eğitim modeli önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü
7 2004 İrban, H. (2004). Kara Harp Okulu personelinin iş doyumu ve örgütsel bağlılığı. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
8 2004 Uğural, M. (2004). Barışı destekleme harekatına katılacak muhabere sınıfı personelin eğitim ihtiyaçlarının analizi ve bir program önerisi. Kara Harp Okulu, Savunma Bilimleri Enstitüsü.
9 2003 Soylu, E. (2003). İlköğretim müfettişlerinin öğretmen denetimlerinde denetim ilkelerini uygulama düzeyine ilişkin müfettiş ve öğretmen görüşleri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
10 2002 Bingöl, N. (2002). Birleştirilmiş sınıflı ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenlerin karşılaştıkları yönetim sorunlarıAnkara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.  
11 2002 Karazeybek, F. (2002).  Milli eğitim bakanlığı merkez teşkilatında personel yönetimi sorunları. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.
12 2000 Şahin, M.P. (2000). Genel lise yöneticilerinin yönetici-öğrenci iletişimini  etkileme girişimleri. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.  
6.2. Ph.D Dissertations:
NoPublish TimeContent
1 2007 Tepeli, K. (2007). Büyük kas becerilerini ölçme testi’ninTürkiye standardizasyonu.  Konya Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. (İkinci Danışman)
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2015 Ömeroğlu, E, Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., Kılıç Çakmak, E.,  Özyürek, A. Gültekin Akduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A. Yurt, Ö., Koğar, H. ve Karayol, S.(2015). Determination and interpretation of the norm values of preschool social skills rating scale teacher form. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences: Theory & Practice), 15 (4), 981-996, DOI: 10.12738/estp.2015.4.2514  Indexed by SSCI)
2 2013 Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. And Work, E. (2013). Conners Parenting Grade-Refurbished Short: Turkey Stardardization Study. Archives of Neuropsychiatry, 50 (100-109). (Indexedby SCI-E)
3 2013 Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. And Work, E. (2013). Conners Teacher Grading Scale-Refurbished Brief: Turkey Adaptation Study. Education and Science, 38 (167), 81-97
4 2012 Sert, N., Adamson, J. & Büyüköztürk, Ş. (2012). Autonomy and European Language Portfolio Use among Turkish Adolescents. Education and Science, 37 (166), 129-140 (Indexedby SCI....).
5 2010 Büyüköztürk, Ş. &Gülbahar, Y. (2010). Assessment preferences of higher education students. Egitim Arastirmaları-EurasianJournal  of Educational Research, 41, 55-72 (Indexedby SCI....).
6 2009 Erciyas, K., Hamamci, Z., Büyüköztürk, Ş. &Erciyas, F. (2009, November). Revised dental beliefs survey: reliability and validity of a 22-item  modified Turkish version. Journal of Oral Rehabilitation, 36 (11) ,831-839. (Indexedby SCI....).
7 2009 Kayrı, M. ve Büyüköztürk, Ş. (2009). Nicel Bilimsel Bulgulara Ait Genellenebilirliğin Jackknife Yöntemi ile İncelenmesi: Uygulamalı Bir &Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 9(4), 1751-1780 (Indexed by SSCI...)
8 2009 S. Sevinc, S., Ozcebe, E., Atas, A. & Buyukozturk, S. (October 2009). Articulation skills in Turkish speaking children with cochlear implant. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 73 (10), 1430-1433 (Indexed by SCI)
9 2008 Yetkin Ay, Z., Gündoğar, M.D. and Büyüköztürk, Ş. (2008, February). Dental hygiene fear survey: Reliability and validity of theTurksih version. Journal of Dental Education, 72 (2), 183-194. (Indexedby SSCI)
10 2008 Büyüköztürk, Ş. & Çokluk-Bökeoğlu, Ö. (2008). Discriminant function analysis: Concept and application. Egitim Arastirmalari - Eurasian Journal of Educational Research, 33, 73-92. (Indexed by SSCI)
11 2008 Gülbahar, Y. and Büyüköztürk, Ş. (2008). Adapting the assessment preference scale to Turkish. Journal of Hacettepe Education Faculty (H.U.Journal of Education), (35), 148-161. (IndexedbySSCI, ERIC ...)
12 2008 Karadeniz, Ş., Büyüköztürk, Ş., Akgün, A. Ö. Kılıç-Çakmak, E. and Demirel, F. (2008).  The Turkish Adaptation Study of Motivated Strategies For Learning Questionnaire (MSLQ) for 12–18 Year Old Children: Results of Confirmatory Factor Analysis. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 7 (4). (Indexed by SSCI)
13 2005 Deryakulu, D. and Büyüköztürk, Ş. (2005, Winter). Reexamination of the factor structure of the epistemological belief scale: Comparison of epistemological beliefs according to gender and educational program type. Journal of Educational Research, 5 (18), 57-70. (IndexedbyERA (EducationalResearchAbstracts), EbscoHOST)
14 2004 Hamamcı, Z. ve Buyukozturk, S. (2004). The interpersonal cognitive distortions scale: Development and psychometric characteristics. PsychologicalReports, 95, 291-303. (Indexedby SSCI)  
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2013 Akbaba-Altun, S. &Büyüköztürk, S. How  Elemantary  School Principals’ Change Tendencies Are Related with Their Opinion about Curriculum Change. 4. World Conference on Learning, Teaching, &  Educational Leadership. 27-29 October, 2013 Barcelona-SPAIN
2 2012 Kılınç, A. Ç., Büyüköztürk, Ş., &AkbabaAltun, S. (2012, June). Leadership capacity school survey (LCSS): Adaptation for Turkish culture. International Journal of Arts & Sciences (IJAS) Conference, Praha, Czech Republic
3 2012 Dr. Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y., Çakan, M., KılıçÇakmak, E., Özyürek, A., GültekinAkduman, G., Günindi, Y., Kutlu, Ö., Çoban, A., Yurt, Ö., Koğar, H., Karayol, S., (2012). Development Process of Social Skill Training Program for Preschool Children. I.International Education Research Congress, 6-9 December 2012, Girne-North Cyprus
4 2011 Akbaba-Altun, S. Büyüköztürk, Ş., Önen, E., Kogar, H.E. Relationship Between Teachers’ Beliefs About Self-Efficacy, Personnel Co-Operation, Teachers’ Seniority, Time On Task, Teachers-Students Relations And The Results Of Teachers’ Evaluations And Teaching Practices, Paper presented at13th International Conference “Measurement and Evaluation In The Education Of The Balkan Countries”, Belgrade, June 16 – 18, 2011, Serbia.
5 2011 Büyüköztürk, Ş.,  Akbaba-Altun, S. And Deryakulu, d. (2011). Turkish Teachers’ Beliefs and Attitudes about Teaching and Their Pedagogical Practices: An Analysis Based-on the Outcomes of the Teaching and Learning International Survey (TALIS). Visions for Teaching and Teacher Education: In view of a knew knowledge base for Teacher Education, Language Learning and Math/Science Education, Oslo, 18-20 Mayıs 2011(summary published)
6 2010 Sert, N., Adamson, J. andBüyüköztürk, Ş. (2010). Learner autonomy in ELT courses,  World Conference on EducationalSciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (summary publishedı)
7 2010 Büyüköztürk, Ş., Birol, C., Atalay, K., Sozgun, Z. and Kebapçı, Ş. (2010). Developing a research self efficacyscale.  World Conference on Educational Sciences 4-7 Şubat 2010, İstanbul. (summary published)
8 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A. (2009). Determining the Views of Preschool andPrimary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children, World Conference on EducationalSciences, 4-7 Şubat 2009, Lefkoşa.
9 2009 Deryakulu, D. Büyüköztürk, Ş. & Özçınar, H. (2009) Predictors of academic achievement of student tteachers with different learning styles. ICCEIT 2009:Inernational Conference on Computer Education& Instructional Techonology (WCSET 2009 : World Congress on Science, Engineering, andTechnology), 28-30 October, Venice, Italy
10 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool and primary school teachers teaching at 1-5th  grades over problem solving skills, 11th International Conference on Education, 25-28 May, Athens,GREECE.
11 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009).  A Study into the status of knowledge, behaviors and evalution of preschool teachersover problem solving skills, Second Ensec Conference, 9th – 12th September, Izmir, Turkey
12 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). Development of A Problem Solving Scale for ChildrenAttending Class 1-5 Of Primary Education and Norm Study for Turkey, The Sixteenth International Conference on Learning,University of Barcelona, 01-04 July, Barcelo 
13 2008 Deryakulu, D., Buyukozturk, S., Karadeniz, S. &Olkun, S. (2008). Satisfying and frustrating aspects of ICT teaching: A comparison based on self-efficacy. CITE 2008: Internal Conference on Communication and Information Technologies in Education, December 17-19, Bangkok
14 2008 Büyüköztürk, Ş., Kutlu, Ö. & Doğan, D. (2008, July).  Comparison of elementary teachers’ attitudes towards alternative assesment methods. International Conference on Education, Edconomy&Society (July 17-19), Paris. (Özet yayınlandı)
15 2006 Kaner, S., Büyüköztürk, Ş. İşeri, E., Ak, A. and  Özaydın, L. (2006).  Validity and reliability study of theTurkish version of conners teacher rating scale-revised (CTRS-R). World Psychiatric Association International Congress, July 12-16, 2006 Istanbul (Özet yayınlandı)
16 2006 Kaner, S., Büyüköztürk, Ş.and İşeri, E. (2006). Psychometric properties of the renovated Conners parent scales short Turkish Form. International Development Neuropsychiatry Meeting-III, September 12-14, Istanbul (Abstract published)
17 2005 Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2005).   UniversityStudents’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. The paper presented at  7th Internatiıonal Conference on Education (20-22 Mayıs 2005, Atina) and published in  the Proceeding.
7.3. Papers presented in International Academic Meetings and published in Their Proceedings
NoPublish TimeContent
1 2017 Büyüköztürk, Ş. (2017). Handbook of data analysis: Statistics, research design, SPSS applications and interpretation (23th Edition). Ankara: Pegem Pub
2 2016 Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö. And Köklü, N. (2016). Statistics for social sciences (18th Edition).  Ankara: Pegem Pub
3 2016 Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. And Büyüköztürk, Ş. (2016). Multivariate statistics for social sciences for social science (4th edition). Ankara: Pegem Publication.
4 2015 Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. & Demirel, F. (2016). Scientific Research Methods. (22th Edition). Ankara: Pegem Pub.
5 2014 Büyüköztürk, Ş. (2014). Experimental design: Pretest-posttest with control group desing and data analysis (4th edition). Ankara: Pegem Pub
6 2006 Büyüköztürk, ş., Demirel, F. And Akgün, Ö. (2006).   University Students’ Motivation and Use of Learning Strategies: Turksih Version of Motivated Strategies for Learning Questionnaire. NikiKyriakidou (Editor).International reflections on education and business.Athens: Athens Institute for education and research., 233-246
7 1998 Büyüköztürk, Ş. (1998). Research qualifications of university students (a screening in the province of Ankara). H.Taymaz and M. Hesapçıoğlu (editors). Education Management in Turkey, 31- 51
7.4. International Books or Chapters Written
NoPublish TimeContent
1 2014 Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. And Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Investigation of Mathematics and Science Achievements in NUTS-1 Level. 4. Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University.
2 2014 Yildirim, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. And Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Analysis of Factors Affecting Science and Mathematics Achievement by Logistic Regression Analysis 4th Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University
3 2014 Şekercioğlu, G., Çokluk, Ö. And Büyüköztürk, Ş. (2014). Examination of Research Self-Efficacy in Teacher Candidates in Terms of Different Variables and Determination of Predictors 4. Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University
4 2014 Kılınç, A.Ç., Büyüköztürk ve Akbaba Altun, S. (2014). Adaptation of Leadership Capacity School Survey (LCSS) into Turkish: The Validity and Reliability Study.  Educational Administration: Theory and Practice 2014, Vol. 20, Issue 1, pp: 23-46
5 2012 Kaner, S.,, Büyüköztürk, Ş., İşeri, E. (2012). Conners-Wells Adopting the Ergen Self-Report Scale Short Form to Turkish Adolescents. Journal of Clinical Psychiatry, 15 (4), in press
6 2011
7 2011 Kaner, S., Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. and Özaydın, L. (2011). Conners-Welle puberty self-report scale long form: Assessment of psychometric properties in Turkish adolescents. Clinical Psychiatry, 14, 71-84
8 2011 Büyüköztürk, Ş., Atalay, K., Sozgun, Z. And Kebapçı, Ş. (2011). The development of research self-efficacy scale. Cypriot Journal of Educational Sciences, 1, 22-29 (Indexed by Educational Research Abstracts (ERA), EBSCO, PsycINFO.. )
9 2010 Çoban, A.İ., Şahin, F., Uluocak, G.P. & Büyüköztürk, Ş. (2010). Turkish Adaptation of theChinese Perceived Causes of Poverty Scale.European Journal of Social Sciences, 15 (4), 564-572. (Indexed by EBSCO, SSRN, DOAJ…)
10 2009 Alagöz, N. & Büyüköztürk, Ş. (2009). Aural pragmatıc comprehensıon.Novitas-RoyalResearch On YouthAnd Language, 3(2), 83-92.  (IndexedbyCopernicus, Academic Index, TheAsianEducation Index...)
11 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. & Özyürek, A.(2009). Determining the Views of Preschool andPrimary School Teachers over the Support of Problem Solving Skills at Children,Procedia Social and Behavioral Sciences, 1 (1), 1969–1974.
12 2009 Deryakulu, D., Büyüköztürk, Ş., Karadeniz, Ş., &Olkun, S. (2009). Satisfying and Frustrating Aspects of ICTTeaching: A Comparison Based on Self-Efficacy. International Journal of Behavioral, Cognitive, Educational and Psychological Sciences, 1(1), 39-42 (Indexedby Universal SCI, EBSCO...)
13 2008 Sucuoğlu, B., Büyüköztürk, Ş. And Ünsa, P. (January 2008). Evaluation of basic-relational concepts of Turkish children. Primary Education Online Magazine, 7 (1), 203-217, http://ilkogretim-online.org.tr/vol7say1/v7s1m15.pdf. (Indexed and abstracted byIndexCopernicus, AERA, eJournals in Education, NewJour EBSCO and Ulakbim)
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2014 Uysal, M., Yıldırım, Y., Eşici, H. and Büyüköztürk, Ş. (2014). Adaptation of Langer Conscious Awareness Scale to Turkish. 4th Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University.
2 2014 Yıldırım, H., Şenferah, S., Koyuncu, M.S. And Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011.  Analysis of Factors Affecting Success of Science and Mathematics by Logistic Regression Analysis.  4. Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University.
3 2014 Şenferah, S., Yıldırım, H., Koyuncu, M.S. And Büyüköztürk, Ş. (2014). TIMSS 2011 Investigation of Mathematics and Science Achievements in NUTS-1 Level. 4. Congress of Education and Psychology Measurement and Evaluation (International Participation), 9-13 June 2014, Hacettepe University.
4 2009 Ömeroğlu, E., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, Y. and Özyürek, A. (2009). Primary education 1-5. Examination of Knowledge, Behavior and Evaluation Situations on Problem Solving Skills of Primary School Teachers, 1st International Congress of Educational Researches, May 01 - May, Çanakkale.
5 2008 Büyüköztürk, Ş. (2008). Method Problem in Social Sciences Research. International Social Sciences Education Symposium (14 May), Çanakkale Onsekiz Mart University Faculty of Education, Çanakkale.
6 2008 Kayrı, M. and Büyüköztürk, Ş. (2008). Determination of predictability of predictors in multiple regression analysis by Jackknife method. I. National Education and Psychological Assessment and Evaluation Congress (14-16 May), Ankara University Faculty of Education Sciences, Ankara
7 2008 Büyüköztürk, Ş., Kutlu, D. and Doğan, D. (2008). Elementary Teachers' Attitudes Towards New Assessment Approaches. I. National Education and Psychological Assessment and Evaluation Congress (14-16 May), Ankara University Faculty of Education Sciences, Ankara
8 2008 Büyüköztürk, Ş., Akbaba Altun, S., Yiğitcan, Ö. And Clean, N. (2008, September). What do teachers know about new approaches in education? What do they want to know? 17th National Educational Science Congress, Sakarya.
9 2008 Sert, N. and Büyüköztürk, Ş. (2008, September). Language development in the context of learning autonomy in foreign language education. 17th National Educational Science Congress, Sakarya.
10 2007 Kutlu, Ö., Büyüköztürk, Ş. And Dogan, D. (2007). Factors Affecting Elementary Teachers' Attitudes Toward New Assessment Methods. 16. Educational Sciences Congress, 5-7 September 2007, Gazi Osman Paşa University, Tokat. (The paper has been published).
11 2007 Ercan, H., Büyüköztürk, S., Güney, N. and Çok, F. (2007). A scale study of psychosocial preventive and risk factors of problem behaviors of adolescents. IX. National Congress of Counseling and Guidance, 17-19 October 2007, Çeşme İzmir. (Summary published)
12 2006 Büyüköztürk, Ş., Koç, K. Doğan, D., Bıyıkoğlu, Ç., Yiğitsoy, A. Erden, Y. (2006). New Assessment Methods in Elementary School: Performance Evaluation and Individual Development Assessment. Best Practices in Education Symposium (May 8-9, 2006, Sabancı University). (Summary published).
13 2006 Büyüköztürk, Ş., Koç, K. and Doğan, D. (2006). Performance Based Assessment in School: Concept and Practice. 15. Educational Sciences Congress, 13-15 September 2006, Muğla University, Muğla (Abstract Published)
14 2006 Kaner, Büyüköztürk, Ş., İşeri, E., Ak, A. and Özaydın, L. (2006). Conners-Wells Ergen Self-Notification Scale- Long Adaptation Study of Long Form. 14th National Psychology Congress, 6-8 September 2006, Ankara (Abstract Published)
15 2006 Kaner, S. Büyüköztürk, Ş. And İşeri, E. (2006). Examination of problem behaviors of adolescents according to age and sex. 11.Alggen Days, 1-3 December 2006, Hacettepe University. (Summary published)
16 2003 Büyüköztürk, Ş. and Kaşıkçı, F. (October 15-18, 2003). Conformity of primary science 8th grade science books with the aims of science program. XII.Education Science Congress. Antalya (Published text is published).17 2000 Sunay, H., Büyüköztürk, Ş., Müniroğlu, S. and Gündüz, N. (26-27 May 2000). The effect of physical education and sport teaching programs on physical activity. 1st GAZI Physical Education and Sport Sciences Congress, 335-349 (Abstract published).
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2015 Supported by UNICEF,  Water, Cleanliness and Sanitation (WASH) School Education Content and Methods Improvement Pilot Project (Ref: Edu / Tura / 2014-I)",  Advisory / Measurement and Evaluation Coordinator ,March-December 2015
2 2015 Ministry of Energy, TEDAS, "Project for the Identification of Jobs and Professions and Development of Measurement and Evaluation Tools", Advisor / Measurement and Evaluation Coordinator, June-December 2015.
3 2015 SEIS and TÜMDEF, "Measuring and Evaluation Applications Projects Related to Vocational Trainings to be Taken by Persons Who Will Operate in Enterprises with Medical Devices" to be carried out within the jurisdiction of the Economic Enterprises, Advisor, February-July 2015
4 2013 General Directorate of Security, Project for the Evaluation and Reporting of the Training for Libyan and Afghan Police Police Officers, Project Manager, January-March 2013
5 2013 Supported by TUBITAK, "Pre-School Social Skill Support Project (TUBITAK KAMAG-109G047)". Research Coordinator. Project Start Date: November 2010, Finish: September 2013, Project Period: 36 months
6 2013 Ministry of National Education "Project of Teacher Employment Projections, Strategies and Systems Development", Advisor, Project Starting Date: October 29, 2011, Finale: April 2013, Project Period: 18 months.
7 2013 "Early Literacy Test (EROT) Development Study SOBAG (110K589) Project" supported by TUBITAK, Researcher, December 2011-December 2013.
8 2012 UNICEF-MEB, "Project for the Update of Pre-school Education Programs", Advisor of Assessment and Evaluation, January-June 2012
9 2012 Ministry of National Education, "2011 International Mathematics and Science Tendency Survey (TIMSS)" National Preliminary Report Preparation Project, Advisor, October- December 2012
10 2011 Ministry of Education Education Research and Development Department, "Development of OBBS Test Questions for Primary 4th and 8th Grade" Project, Advisor, November 2010- February 2011
11 2011 Project of Assessment of Secondary Education Programs of the Ministry of National Education supported by the World Bank, Research and Measurement-Evaluation Coordinator, Project Starting Date: 18 August 2011, Project Period: 20 weeks
12 2010 Ministry of National Education Secondary Education Development Project "Vocational Guidance Component" World Bank Project, Advisor, April 2008- March 2010.
13 2010 Ministry of Education Research and Development Department, "Evaluation of SBS; Assessment of Four Levels of Secondary Education, Evaluation of Joint 9th Class Implementation "Projects, Advisor, April 2010 - September 2010
14 2007 Supported by SPO "Norm Norms of Conners Rating Scale", Researcher, Project Begin Date: January 2004 - September 2007.
15 2007 Supported by The Scientific And Technological Research Council Of Turkey (TUBITAK), “The Turkish Norm Study of Motivated Strategies for Learning Questionnaire” (Project Code: SOBAG-104K097), Project Manager,  Date: From 2005 July to 2007 July
16 2007 Supported by TUBİTAK, Determination and minimization of the prevalence of the risky behaviours in adolescence”(SOBAG-106K332). Researcher.  Starting Date: 2007 January, Total Time: 36 months
17 2006 Supported by TUBİTAK, “A Turkish Standardization Study of Large Muscle Skills Scale” (SOBAG-105S135). Project supported by The Scientific And Technological Research Council Of Turkey (TUBITAK),  Researcher, May 2005-December 2006
18 2006 “The Developing of The System of The Measurement and Evaluation”. The Private Schools of Baskent University, Project Manager,Date: From 2005 Julyto 2006 January
19 2006 UNICEF, “Hey Girls Let’s Go To School”-Girls’ Schooling Support Campaign Quantitative Evaluation Study”, Project Manager, 2005 March-July
20 2006 Turkish Land Forces Command Project, An evaluation study of ‘Love of the Country’ Project”.  Project Adviser and Researcher, December, 2004-May 2005.
21 2005 Ministry of National Education-MONE, "Evaluation of Primary Education Programs", Supported by EU, September 2004 - September 2005.
22 2003 Ministry of National Education-MONE, “Training of 405 Basic Education School Teachers about ‘Active Learning and Teaching Strategies”. Project supported by World Bank. Assistant to Project Manager and Project Coordinator. November 2002-June 2003
23 2003 Ministry of National Education-MONE, “Social Impact Assessment of Basic Education Schools (YIBOs, PIOs, TIOs)”. Project supported by World Bank. Assistant to Project Manager and Project Coordinator. January 2002-January 2003.
9. Administrative Duties
NoPublish TimeContent
1 2015- Hasan Kalyoncu University Faculty of Education Dean
2 2011-2014 Gazi University Gazi Education Faculty Head of Department of Measurement and Evaluation in Education
3 2009-2010 Baskent University Faculty of Education Vice Dean
4 2000-2003 Ankara University Faculty of Educational Sciences Educational Research and Application Center Assistant Director.
11. Awards:
NoPublish TimeContent
1 2013 Publication Encouragement Award: It was taken for eleven articles published in journals scanned at SSCI by TUBITAK and Gazi University Rectorship.
2 2006    11. Adolescent Days Congress (1-3 December 2006) Poster Presentation Competition First Prize. (Kaner, S. and İşeri, E., "The study of problem behaviors of adolescents according to age and sex").
13. Courses
SıraCourse CodeCourse NameStatusCredit
1 PDR206 Statics II Compulsory3
2 PDR311 RESEARCH TECHNIQUES Compulsory3