Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Akademik Kadro
Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY
Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK
Prof. Dr. Gürhan CAN
Dr. Ög. Üyesi Ramin ALİYEV
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ
Dr. Ög. Üyesi İsmail Hakkı TOMAR
Dr. Ög. Üyesi Nurten KARACAN ÖZDEMİR
Dr. Ög. Üyesi Gökçen AYDIN
Dr. Ög. Üyesi Büşra AKÇABOZAN
Dr. Ög. Üyesi Cemre TATLI
Öğretim Görevlisi Mustafa Batuhan KURTOĞLU
Araştırma Görevlisi Özgür Osman DEMİR
Araştırma Görevlisi Ahmet AYAZ
Araştırma Görevlisi Mehmet GÖKTAŞ
Araştırma Görevlisi Esra EKER
Dr. Ög. Üyesi Hasan EŞİCİ

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik
Doktora : Gazi Üniversitesi -Psikolojik Danışma ve Rehberlik

Telefonu :
Odası :
E-Posta : hasan.esici@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hasan EŞİCİ
Araştırma Konuları

Kariyer Danışmanlığı

Romantik İlişkiler

Yılmazlık

Pozitif Genç Gelişimi

Akademik Özgeçmiş
7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2012

Aydoğan, D., Terzi, Ş., Eşici, H., Tomar, İ. H., Validation of Resilience Scale for Turkish Youth and Adults. 33. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). Palme de Mallorca, Spain.

2 2012

Özbay, Y., Akbağ, M., Terzi, Ş., Aydoğan, D., Eşici, H., Tomar, İ. H., (2012). Cultural Meaningful Resiliency Protection Agencies in Turkish Culture. 33. International Conference of the Stress and Anxiety Research Society (STAR). Palme de Mallorca, Spain.

3 2011 Eşici, H., Kaşkaya, A., Gazi Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Balkanlara Yönelik Algılarının Belirlenmesi. VII. Uluslar arası Atatürk Kongresi. Üsküp, Makedonya.
7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2017 Tomar, İ, H., Özbay, Y., Büyüköztürk, Ş., Aydoğan, D., Eşici, H., vd. (2017). Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi. Uluslararası Özel Yetenekliler Kongresi, İstanbul.
2 2016

Özbay, Y., Aydoğan, D., Eşici, H.  Risk Altındaki Suça Bulaşmış Çocuk Ve Ergenler: Suça İlişkin Nedenler Ve Politika Önerileri. Gençlik Araştırmaları Dergisi. 4 (9), 65-98.

3 2013

Bacanlı, F., Eşici, H., Özünlü, M. B., (2013). Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 5 (40) 198-211.

4 2013

Eşici, H.,  Zorbacı Davranışlar İle Seçim Teorisine Dayalı Temel İhtiyaçların Karşılanması Arasındaki İlişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 11(2), 151-168.

5 2009

Kandemir M., Çakır, O., Eşici, H., (2009). Üniversite Öğrencilerinin Sınıf İçinde Algıladıkları Empatik Atmosfer İle Benlik Saygıları Arasındaki Etkileşimin Sosyal Özyeterlikle İlişkisi. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Özel Sayı 17/4. 

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2014

Uysal, M., Yıldırım, Y., Eşici, H. ve Büyüköztürk, Ş., Langer Bilinçli Farkındalık Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması. olan IV. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi, Ankara.

2 2013

Eşici H., Özbay, Y. (2013). Romantik İlişki Kalitesi Ölçeği’nin Geliştirilmesi, XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.

3 2013

Doğan, H., Bacanlı, F., Hamamcı, Z., Özünlü, M. B., Eşici, H. (2013). Lise Öğrencileri İçin Online Kariyer Karar Verme Sisteminin Geliştirilmesi ve Etkililiğinin Sınanması. XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, İstanbul.

4 2012

Bacanlı, F., Eşici, H., Özünlü, M. B., (2012). Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Demografik Değişkenlere Göre İncelenmesi. XXI. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul.

5 2009

Özbay, Y., Altun E., Eşici, H., (2009). YİBO Öğrencilerinde Stresle Başa Çıkma ve Girişkenlik Bağlamında Temel İhtiyaçlar. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana.

6 2009

Bacanlı, F., Eşici H., Altunbaş G., (2009). Yüksek Öğretimde Kariyer Psikolojik Danışmanlığı ve Rehberliği Hizmetleri. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Adana.

7 2008

Kandemir M., Çakır, O., Eşici, H., (2008). Üniversite Öğrencilerinin Sınıf içinde Algıladıkları Empatik Atmosfer İle Benlik Saygıları Arasındaki Etkileşimin Sosyal Özyeterlikle İlişkisi. 17. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Sakarya.

8 2007

Eşici, H., Özbay, Y., (2007). Zorbacı Davranışlar İle Seçim Teorisine Dayalı Temel İhtiyaçların Karşılanması Arasındaki İlişki. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir.

9 2007 Eşici, H., Özbay, Y.,  Zorbacı Davranışlar İle Seçim Teorisine Dayalı Temel İhtiyaçların Karşılanması Arasındaki İlişki. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. İzmir.
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2016 Sosyal İçerme Politika Alanında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın Kurumsal Kapasitesinin Arttırılması, (2016, Devam Ediyor). Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı - Avrupa Birliği Projesi (Araştırmacı).
2 2015 Su, Temizlik ve Sanitasyon (Wash) Okul Eğitimi İçeriği ve Yöntemlerinin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulama, 2015. UNİCEF. (Araştırmacı).
3 2015 Üstün Yetenekli Çocuklara Yönelik Pozitif Genç Gelişimi Temelli Yaşam Becerileri Eğitim Programının Geliştirilmesi, (Devam Ediyor). 115K458 No’lu Tübitak Sobag Projesi (Proje Yürütücüsü: Yard. Doç. Dr. İsmail HAKKI TOMAR). (Araştırmacı).
4 2014

Mahkum Kadınlar İçin Kariyer Planlama Merkezleri Projesi, 2014. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (Araştırmacı). 

5 2014 Çocuk Suçlularında Pozitif Gelişim, Yılmazlık Ve Psikolojik İyi Oluş Kaynaklarının İncelenmesi, 2014. 112K301 Tübitak Sobag Projesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY). 
6 2013

Türkiye’deki Ergen Öğrenciler İçin Gelişimsel ve Kapsamlı Bir Online İdeal Kariyer Karar Verme Sistemi Geliştirme ve Etkililiğini Değerlendirme, 2013.  110K418  No’lu Tübitak Sobag Projesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Feride BACANLI). (Bursiyer).

7 2013

Kurum Bakım Türleri Etki Analizi Projesi, 2013. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı. (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY). Ankara (Araştırmacı). 

8 2009

Üniversite Gençliğinin Problem Alanları ve Yardım Arama Davranışları: Üniversite Düzeyinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik Hizmetlerine Yönelik Örgüt ve Hizmet Modelinin Geliştirilmesi, TUBİTAK, 2009. 106K340 No’lu Tübitak Sobag Projesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY). (Bursiyer). 

9 2006

Seçim Teorisi Temelli Güvenli Okul İklimi Oluşturma, 2006. 106K016  No’lu Tübitak Sobag Projesi (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Yaşar ÖZBAY). (Bursiyer).

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2015 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Kariyer Merkezi Müdürü
10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2014

Türk PDR Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 PDR405 BİREYSEL PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu3
2 PDR409 TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI Zorunlu2
3 PDR417 MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR Zorunlu2
4 PDR421 REHBERLİKTE PROGRAM GELİŞTİRME Zorunlu3
5 PDR302 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA UYGULAMASI Zorunlu3
6 PDR307 MESLEKİ REHBERLİK VE DANIŞMA Zorunlu3
7 PDR224 OKULLARDA GÖZLEM Zorunlu3
8 PDR103 Sosyal Psikoloji Zorunlu3
9 PDR211 Özel Eğitim Zorunlu3
10 PDR217 Rehberlik ve Psikolojik Danışmaya Giriş Zorunlu3
11 PDR353 RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR Seçmeli3
12 PDR345 POZİTİF PSİKOLOJİ Seçmeli3
13 PDR347 ÇOCUKLARLA PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK Seçmeli3
14 PDR343 POZİTİF GENÇ GELİŞİMİ Seçmeli3
15 PDR443 ÖZEL EĞİTİMDE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK Seçmeli3
16 PDR453 REHABİLİTASYON DANIŞMANLIĞI Seçmeli3